روانشناسی کودک و نوجوان

Small caption goes here

انیمیشن-انکانتو

انیمیشن Encanto-2021

دکتر مونا فلسفی، روان‌شناس کودک و نوجوان، بازی‌درمانگر ‎این انیمیشن داستان خانواده‌‌ای است که اعضای آن با استعدادهای خاص و جادویی دارند و این جادو از درک آنها نسبت به…
فهرست